Pari- ja seksuaaliterapia

*Pari- ja seksuaaliterapiassa käsitellään oireen mielekkyyttä ja pyritään oivaltamaan sen merkitys tämän hetkiseen elämän tilanteeseen.

*Seksuaaliterapiassa voidaan käsitellä asiakkaan seksuaali- ja sukupuoli-identiteettiin liittyviä asioita ja seksuaalisuuteen liittyviä ongelmia ja pelkoja.

*Terapiassa työskennellään huomioiden tunteet ja syvennytään oireiden takaa löytyviin syihin. Pariterapiassa tutkitaan parin vuorovaikutus dynamiikkaa.

*Toteutetaan yksilö- ja pariterapiana.

*Asiakkaan esille tuomista asioista keskustellaan luottamuksellisesti.

* Seksuaalisuuden moninaisuus ja erilaisuus.

* Sukupuolen moninaisuus.

Ehdollinen "rakkaus" sanoo: rakastan sinua, koska tarvitsen sinua.
Ehdoton Rakkaus sanoo: tarvitsen sinua, koska Rakastan sinua

-MiMon versio-